Tuesday 19 February 2019

:::

Tre linjer der giver så megen logisk mening:

tiden går/ mens jeg ser/ den komme.

Tiden bevæger sig fra fødsel til død.
Men den bevæger sig også fra død til fødsel, som en tid, der går mig i møde, (og en tid, jeg går i møde.) Tiden kommer hele tiden.

Det er fra de to indgange, som også begge er udgange, at tiden bliver mulig at erfare.
Før og efter tidens bevægelser er der imidlertid kun ikke-tid og ikke-rum.


No comments: