Thursday 28 February 2019

Klodens klima:tidernes morgenVi er ikke isolerede fra jordkloden; vi er en del af den; selvom der ikke findes en knogle, der kan bevise det, er jeg af den overbevisning, at menneskeheden og jordkloden har delt nøjagtigt den samme vugge. Hvad er vi mennesker - andet end jordklodens nervesystem? Før jordkloden blev jordklode, var den noget andet. Og det var vi også. Men vi var det sammen. Ligesom vi den dag i dag er forbundne – som cellerne i min krop er forbundne med mig. Menneskets handlinger er udtryk for menneskets moralske stade. Menneskers manglende moral afstedkommer katastrofer. Det er der mange store fortællinger om. Omvendt afstedkommer store og øgede naturkatastrofer en stadig voksende bevidsthed om nødvendigheden af moralsk vækst.No comments: