Sunday 24 February 2019

:::
Der er intet fast holdepunkt i mediernes nyhedsstrøm; menneskeheden har brug for at udvikle nye sanser til at erfare sandhed, skønhed og kærlighed med.


No comments: