Thursday 28 February 2019

Pernille Rosenkrantz-Theil som demokrati- og menneskerettigheds-krymper


En privat dagpleje (som vel må anses for at være en virksomhed af almennyttig karakter) bestående af 3 dagplejemødre af muslimsk overbevisning offentliggør bekendtgørelse om, at de kun vil tage børn ind af muslimske forældre; kunne man tænke sig, at dette kunne være lovligt; nej, helt sikkert ikke. Det samme gælder om 3 vaccineglade dagplejemødre fra en privat dagpleje bekendtgør, at de kun vil tage imod børn af forældre, der går fuldt ind for det af staten anbefalede vaccinationsprogram. Menneskerettighederne gælder for alle børn. Jeg kan ikke se, hvordan en privat dagpleje vil kunne gradbøje menneskerettighedskonventionen. Også selvom de selv kan vælge, hvilke forældres børn, de ønsker at passe, så kan de ikke på forhånd opstille en forskelsbehandling, der begrundes i divergerende overbevisning. Det er alle steder i samfundet at den europæiske menneskerettighedskonventions og FN's børnekonventions krav om, at mennesker ikke må diskrimineres, er gældende.

Og må det tilføjes, hvis Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker at indføre en sådan statsgodkendt forskelsbehandling, ligger det vel i sagens natur, at hun så først sørger for at få Danmark skrevet ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN's Børnekonvention samt får ændret  ordlyden i Lov om forbud mod forskelsbehandling pga. race m.v fra 1987.
   No comments: