Thursday 7 February 2019

Formodninger, skøn og antagelser:


 Farlig gennemgang af HPV-vaccination til drenge.

No comments: