Tuesday 12 October 2021

Sjælens reaktion på tvang ::: Pneumonia

 

Når man ønsker at helbrede en sygdom, så rækker det ikke kun at kigge på den fysiske side af sygdomsbilledet. Respiratoriske sygdomme fx lungebetændelse opstår ikke kun pga en mekanisk påvirkning (kulde, træk, fugtighed eller en proklameret bakterie- eller virusfætter), selvom dette naturligvis kan synes at være den udløsende faktor og når vi holder os til en fysisk betragtning også ér det. Men lungebetændelse har også en sjælelig-åndelig side som faktor. Her kommer lungebetændelsen til udtryk som reaktion, fordi sjælen oplever sig fanget af vaner, restriktioner og tvang. Får et barn på tre år eller yngre - lungebetændelse, er det derfor velgørende at kigge på om mor og/eller far føler sig fanget i et sådan tvangspræget pres. Sjæleligt er det dog vel sjældent let med et fingerknips at komme til en sådan erkendelse og så med det vuns lave den nødvendige omstilling til rekreation. Det er her homöopatien kommer ind i billedet.  Det, jeg tænker på, er homöopatisk medicin, hvor den anvendte plante-, dyre-, menneske- (kimceller), metal-, mineral- eller nosodesubstans i potenseringer fra D6 og derover ikke længere er fysisk målbar tilstede. Den anvendte substans er altså i disse tilfælde blevet så fortyndet eller vi kunne vælge at sige forfinet ( i og med den rytmiserede potensering ), at der tilbage af den kun er vandets erindring om, hvad den engang var. De åndelige væsener, der lever i og omkring hvert enkelt menneske, har dermed en substans, der passer meget bedre for dem (end menneskets konkrete fysiske legeme). Og den oprindelige årsag til den fysiske side af et sygdomsudbrud, bliver dermed beriget på en måde, der giver den fysiske side mulighed for at regenerere, imens den får et lille feriepust fra de ellers så sygdomsdeterminerede grupper af ånder, der har det som deres kick, at være tiltrukket og ernære sig af et sådant legeme. Jeg forestiller mig, at der da er skabt en renere tilgang for skytsengle af den mere helbredende karakter - til at kunne virke.

Ved små børn er det vigtigt at have vished for: Hiver barnet efter vejret eller hyperventilere? I så tilfælde kan akut behandling være nødvendig og en læge må sandsynligvis vurdere, om der er tale om en livstruende tilstand, hvor penicillin kan være påkrævet, som en nødvendig livsredende "hammer".

Er barnet stoppet med at blive ammet? For hvis det ikke er - så er det nok nærmere mor som skal indtage remediet.

De aktuelle naturmidler, som jeg finder anvendelige er:

Pulmon fra Allergica. Indgives hver anden time. Men et endnu mere effektivt middel er Pneumodoron 1 +2 fra Weleda, det skal du have på recept. Det tages også skiftevis hver anden time.

Der ud over er sødet suppe af Islandsk mos helbredende ved lungesygdomme. Samt timian-te. Begge kan med fordel også anvendes forebyggende.

No comments: