Thursday 8 July 2021

Censuren genindført i Danmark

 Seneste opsigtsvækkende eksempel på Censurens genindførelse i Danmark (ud over alle de tilfælde der hvert sekund pågår på de såkaldt sociale mediers platforme) er Linkedin's bortcensurering af Henrik Qvortrups leder af 4. juli: Gør oprør mod husarresten.

'Journalisten' lader d. 7. juli Linkedin give forklaring på, hvorfor de generelt censurerer og hvilke parametre de censurerer ud fra - her under forstået hvilke virksomheder og hvilken agenda, det er, de tjener.
Esben Christensen, der har sammefattet skrivelsen i Journalisten, får i sin skrivelse også 
Søren Riis Paludan, professor i biomedicin, til at tage en vurdering på Qvortrups leder. Professorens vurdering er, at lederen, bortset fra måske to ord, er fuldstændig faktuel. Derfor må censureringen fra Linkedin's side betragtes som ren politisk strategi. Da Linkedin samtidig i artiklen jo har tilkendegivet, hvilke fremmede magters agenda de udfører censuren for, er der ikke blot tale om et brud på Grundlovens censur-paragraf, men er også samtidig i mistænkelig grad udtryk for Landsforræderi - for så vidt, at de der leder den del af Linkedin, der har taget beslutning om censur på det af dem selv anførte grundlag, er danske statsborgere.

Artikel i Journalisten: HER.
 

No comments: