Saturday 17 July 2021

En advarsel om øjeblikkeligt at stoppe mRNA genterapi programmet!

Top vaccine-udvikler Geert Vanden Bosshe sender en kraftig advarsel ud til at alle verdens ledere. De nye genterapier vil udradere folks naturlige immunsystem og er derfor dødsens farlige. De virker specifikt og effektivt på det, de er programmeret til at udvikle, men det specifikke i dem vil overtage det almene immunsystem og svække det i en grad, hvor alt andet end den coronavirus, det specifikt bekæmper, vil have fri adgang til alle dele af hvert enkelt menneskes krop. Blodpladerulning er jo bare ét af problemerne, der vil opstå. Hele immunsystemet vil blive gennemhullet og kan kun forsvare sig mod én eneste vira-familie, alle andre typer får uhindret adgang. 


Geert Vanden Bosshe taler i et interview HER 

No comments: