Thursday 8 July 2021

Hjertemuskelbetændelse

Stigning i hjertemuskelbetændelse som en af bivirkningerne ved genterapi-vaccine ses hos især de yngre grupper:
The EPOCH TIMES har 23. juni følgende artikel angående"MYOCARDITIS", en ny sygdomsbetegnelse i kølvandet på vaccinen (google-oversat):

"CDC finder flere tilfælde af hjerteinflammation end forventet hos vaccinerede unge mænd

Mere end 1.200 tilfælde af hjertebetændelse hos teenagere og unge voksne efter Pfizers eller Modernas COVID-vaccine er blevet rapporteret til sundhedsmyndighederne i USA, sagde Center for Disease Control and Prevention (CDC) den 23. juni.

Hovedparten af rapporterne, der blev indsendt til Vaccine Adverse Event Reporting System, et passivt rapporteringssystem, der drives af to top sundhedsagenturer, beskæftigede sig med myocarditis eller pericarditis, der blev oplevet efter en anden dosis af en messenger RNA-baseret COVID-19-vaccine.

Af de 1.226 rapporter om hjerteinflammation efter vaccination - et spring fra mindre end 800-827 var for myokarditis eller perikarditis efter dosis to. Yderligere 267 var efter en første dosis. Resten var rapporter efter en uspecificeret dosis.

De fleste af tilfældene blev set efter Pfizer-BioNTech-skuddet. De andre blev set efter et Moderna-skud."

Mere fra CDC: HER.


No comments: