Friday 9 July 2021

Pressemeddelelse fra Den Frie Presse:

 PRESSEMEDDELELSE

❗️”Sundhedsstyrelsen anmeldt til Københavns Politi, Lægemiddelstyrelsen og Folketingets Ombudsmand”❗️
PRESSEMEDDELELSE
Sundhedsstyrelsen anmeldes for overtrædelse af Lægemiddelloven. Da det er
Sundhedsstyrelsen, der er offentlig myndighed for netop denne lov, må anmeldelsen anses som værende ekstra problematisk for styrelsen.
Anmeldelsen er fremsendt til henholdsvis Københavns Politi og Lægemiddelstyrelsen.
Foreningerne aktivInfo.dk, aktiveborgere.nu, Sandhedens time og Brancheforeningen for
Dansk Erhvervsliv er gået sammen og har i dag anmeldt Lægemiddelstyrelsen for
overtrædelse af lægemiddellovens §63 (LBKG 2018-01-16 nr. 99).
Kampagnen synes at være omdrejningspunkt for en sundhedspolitisk problemstilling og ikke
på et oplyst sundhedsfagligt niveau der efterlever lægeløftet første bud. Det ér et lægeetisk problem.
Når man reklamerer for lægemidler – herunder vacciner – findes der en lang række regler,
der skal overholdes for at sikre, at befolkningen får den korrekte information om det pågældende lægemiddel, der anprises i reklamen.
Derfor skal alle reklamer for lægemidler indeholde en omfattende tekst, der redegør for det pågældende lægemiddel. Lægemiddelstyrelsen står bag en række reklamer, der har til formål at fremme befolkningens positive holdning til at lade sig vaccinere.
Imidlertid forholder det sig sådan, at disse reklamer ikke indeholder de fornødne oplysninger om bl.a. mulige bivirkninger. Disse krav håndhæves normalt strikt af netop lægemiddelstyrelsen, og reklamer, der ikke lever op til disse krav, kan pålægges bøderafhængigt af overtrædelsens
omfang.
Covid-19 reklamerne, som Sundhedsstyrelsen står bag, er for de flestes vedkommende
radiospot, tv-reklamer og plakater med samme ordlyd og har efter vores opfattelse til formål at tilskynde befolkningen og den enkelte borger til at lade sig vaccinere mod Covid-19.
Reklamernes hovedbudskab er det korte og populistiske "at kunne komme tilbage til dét, du savner", altså det liv, vi har givet afkald på siden 11. marts 2020. Man reklamerer således på vegne af ganske få produkter bl.a. fra lægemiddelgiganten Pfizer - for at fremme brugen af deres produkt.
Ingen af reklamerne opfylder Lægemiddel-lovens §63 om at "reklame for et lægemiddel skal være fyldestgørende og saglig, og den må ikke være vildledende eller overdrive lægemidlets egenskaber. Oplysninger i reklamen skal være i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé."[2]
I Sundhedsstyrelsens reklamer for vaccinekampagnen fremgår ingen informativ oplysning vedrørende vaccinerne. Det oplever vi som dybt problematisk, da der, efter 15 måneder med restriktioner, frygt og social isolation, er mange mennesker, der er så mentalt udfordret, at det kan lyde tillokkende med et par stik for at få det gamle liv tilbage.
Altså en vaccine for frihed og ikke for sundhed.Vi oplever ikke, at reklamerne er "fyldestgørende og saglige" iht. lægemiddellovens § 63. Derudover konkluderer vi, at der er tale om reklame i
lægemiddelreklamebekendtgørelsens forstand.
- Sundhedsstyrelsens reklamer er ikke "fyldestgørende og saglige" iht.
lægemiddellovens § 63.
- Sundhedsstyrelsens reklamer er i strid med
lægemiddelreklamebekendtgørelsens § 7, stk. 1.
- Sundhedsstyrelsens reklamer strider mod
lægemiddelreklamebekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 4.
Kampagnen synes at være omdrejningspunkt for en sundhedspolitisk problemstilling og ikke
på et oplyst sundhedsfagligt niveau der kan efterleve Sundhedsloven §15, §16 og §17.
Vi ser ikke, at reklamen på nogen måde efterlever §16 i Sundhedsloven, der siger:
”Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om
behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger”.
Foreningerne forventer, at Sundhedsstyrelsen med øjeblikkelig virkning trækker disse reklamer tilbage, og at Sundhedsstyrelsen fremadrettet efterlever loven og sikrer en
korrekt og lægeetisk rådgivning omkring vaccination. En reklame for et lægemiddel
skal være fyldestgørende og saglig.
Al information fra Sundhedsstyrelsen omkring Covid-19 vaccination overfor befolkningen skal være informativ og må ikke vildlede eller
overdrive lægemidlets egenskaber.

No comments: