Thursday 8 July 2021

Sundhedsloven § 15 stk. 3:

  "Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16."

No comments: