Thursday 8 July 2021

Sundhedsloven § 15 stk. 1:

 


"Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ 17-19."


No comments: