Thursday 8 July 2021

Sundhedsloven § 16:

"Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger."


No comments: