Monday 7 November 2022

Dyrets Tal er Dyrets Navn er Dyrets Tid

 


De tre gentagne sekstaller som synonyme med Dyrets Tal rummer en stor misforståelse, idet tal og bogstavsord i hebræisk har et overlap. Så der er tale om en kode tilsyneladende gengivet med tal, men på en sindrig måde som i virkeligheden danner en række bogstavsord, som er et navn.

Sådan angiver tallet 344 noget andet i et syvtalssystem end i et titalssystem. Der er forskel på at læse trehundredefireogfyrre og så at læse tre, fire, fire; hvor tre angiver tre ud af det fuldendte syv, fire af det fuldendte syv og fire af det fuldendte syv. Hvor tallene så angiver henholdsvis livsriger, formtilstande og kulturtidsrum. Så hvor seks, seks, seks både angiver et decideret navn, angiver det samtidig en tid, nemlig den tid, hvor der er hengået seks livsriger, seks formtilstande og seks kulturtidsrum (i jordklodevæsenets nuværende inkarnation). Når dette tidspunkt oprinder, vil den maksimale mængde af mennesker, der vægrer sig mod at optage Kristus i hjertet, uafvendeligt være sunket ned i afgrunden eller i det vi opfatter som Det Onde.

Når det vi angiver som tallet 666, kan opfattes både som et navn og som en tidsangivelse, hænger det sammen med den oprindelige hebræiske skrivemåde, hvor seksseksseks blev skrevet som Firehundrede, tohundrede, seks og tres. Disse fire talangivelser har hver deres sproglige tegnangivelse: Taw, Resch, Waw og Samech.

Hvor det som med skrifttegn på den tid læses i den modsatte af den læseretning, vi har i vores skriftsprog. Da vokalerne i det hebræiske er underforstået, må disse tilføjes, for at komme til den fulde forståelse og navnet kan da i indoeuropæisk sprogdragt gengives som:

SORAT ~ soldæmonens navn, Lammets modstander.


 


No comments: