Sunday 6 November 2022

Folketingets forbindelse til World Economic Forum

 Oversigt over det hedengangne folketings eventuelle forbindelse med World Economic Forum listet for hvert enkelt daværende medlem m.v. HER . Kom gerne med opdateringer for eventuelt nye medlemmers sammenkædning i kommentarfelt.

No comments: