Friday 29 April 2022

Jette Anne-Marie Hansen skriver angående en varslet Marburg epidemi:

 

 

 

Jeg vidste fra dag et, at Corona var et scam. Hvordan jeg vidste det? Fordi jeg i et godt stykke tid havde studeret konsekvenserne af neoliberal økonomisk politik. Og det var klart som dagslys, at dette økonomiske system, var designet til at bryde sammen på et tidspunkt. Når økonomiske systemer bryder sammen iværksætter eliten altid en afledningsmanøvre, krig eller andet, det ved man. Igennem noget tid blev systemet, som vi ved, kunstigt opretholdt via QE (udskrivning af penge, der ikke er opbakket af værdier).

Men i september 2019 begyndte equity markedet at bryde sammen (det svarer til at bankerne er insolvente) og så vidste man, at det var tiden. Da Coronaen ramte i begyndelsen af 2020, var der ingen tvivl i mit sind om, at her kom afledningsmanøvren. Faktisk var det tydeligt for enhver, der ikke blev grebet af panisk angst, at se, at det hele var skabt via mediernes overfokus på nogle sygdomstilfælde og politikernes katastrofesprog om samme. Restriktionerne med afstand, masker og nedlukning af samfundet m.m., gav ud fra et lægeligt synspunkt absolut ingen mening og stred fuldstændigt imod, hvordan man tidligere har håndteret epidemier. Da mRNA-vaccinen som ved et trylleslag blev bragt til veje, kunne man også vide, at noget absolut stinkende var på færde. Ikke mindst når man iagttog myndighedernes ekstreme forhippethed på at få ALLE vaccineret. Ja, selv folk, der havde haft Corona skulle vaccineres. Hvorfor? Når de havde haft sygdommen, var de jo immune for livstid. Man vaccinerer simpelthen ikke folk imod en sygdom, de allerede har haft. Det er imod al lægefaglighed! Og børn for hvem sygdommen er 100% uskadelig, skulle vaccineres. Noget var riv rav ruskende galt med den vaccine. Den viste sig da også i løbet af kort tid at være stort set virkningsløs imod at blive smittet og selv smitte videre. Meningen med vaccinen måtte have været en anden.

Videre: En underlig ting ved selve vaccinationerne var, at man skulle have en ampul, der var knyttet til ens personnummer. Hvorfor det? Normalt, når man skal vaccineres, går man bare til lægen, som har vaccinen liggende i køleskabet og tager en af ampullerne ud af pakningen og giver den. Hvis der alligevel er det samme i alle ampuller, kan det jo være lige meget hvilken en af dem, man får. Men sådan var det altså ikke med mRNA-vaccinen. Her skulle det være en bestemt ampul, der var knyttet til ens personnummer. Mærkeligt!

Det har siden vist sig, at virkning og bivirkninger/vaccineskader falder meget forskelligt ud, alt efter hvilken badge folk har fået deres vaccine fra. Nogle badges knytter der sig store og alvorlige vaccineskader til. Andre badges synes mere harmløse. Nogle synes ligefrem at have været placebo. Dette tyder på, at der ikke er det samme indhold i alle vaccinerne.

Sagen er, at vi grundlæggende slet ikke ved, hvad disse vacciner indeholder, vi ved ikke, hvad producenterne har puttet i dem, kun at der er tale om en helt ny teknologi, hvor man bruger lipid-nanopartikler til at aflevere instruktioner til kroppens celler. Vi bliver FORTALT at nanopartiklerne indeholder instruktionen til cellerne om at producere spike-proteinet, (hvilket er slemt nok, da spike-proteinet har vist sig at være skadeligt for kroppen på mange måder). Men vi kan ikke ane, om der også er nanopartikler, der evt. bærer andre instruktioner.

Endnu et meget alvorligt aspekt ved vaccinen er, at producenterne nu har indrømmet, at den indeholder dele af HIV-virusset, der slår immunforsvaret fra, for at nanopartiklerne overhovedet kan komme ind i cellerne. Ved første stik ryger en trediedel af immunforsvaret. Ved tredie stik det hele. Overalt i verden, hvor man har gennemført massevaccinationerne, ses nu eksponentielt stigende overdødelighed.

Som tiden går, er der kommet flere og flere oplysninger ud om vaccinernes indhold, efterhånden som kritiske forskere har kunnet gå dem efter i sømmene. Men lad os opholde os ved nanopartiklerne, som er emnet for dette opslag.

Ja, jeg ved det. Der er tale om en teknologi, der lyder som noget fra en anden verden, nemlig såkaldt "bio-digital teknologi". Derfor plejer folk da også omtrent at få en hjerneblødning af raseri, når jeg skriver om dette her. For det lyder alt for vildt til, at man kan tro på det. Men det skyldes altså, at vi som befolkning slet ikke er blevet holdt opdateret mht forskningen i cutting edge teknologi. Der ER beskrivelser fra officielt hold af disse teknologier, man har udviklet. Det vil fremgå af den artikel + videoer, jeg linker til.

Godt så. I dene omgang advarer Todd Calender (der er advokat med speciale i lovgivning omkring medicinske problemstillinger og samarbejder med whistleblowers, læger og forskere) imod den teknologi, der er fundet i vaccinen. 

Først konstaterer han, at der i lovgivningen er gjort forberedelser til håndteringen af en Marburg epidemi. Komplet med oprettelsen af store centre eller lejre til internering og isolation af befolkningen. Marburg er en viralt betinget sygdom, der kan minde lidt om Ebola og som forårsager blødninger fra alle kroppens organer. Den regnes ikke for voldsomt smitsom, men dødeligheden er meget høj. Det er en smule underligt, at myndighederne synes at forudse denne epidemi, eftersom der kun er fundet ti tilfælde af Marburg siden 1967. Men Calender forklarer, at nogle af de nanopartikler, der er i vaccinen, rummer patogener, som blot ikke er udløst endnu, herunder Marburg. Videre forklarer han, at nanopartiklerne aktiveres ved stråle frekvenser, der f.eks. kan udsendes fra 5g-sendere. Hvis den vaccinerede udsættes for en strålefrekvens på 18 megahertz, vil det få nanopartiklerne til at svulme op og afgive deres patogener og vupti, så har personen fået Marburg. Sådan kan man med denne nye bioteknologi stort set kreere de epidemier, man måtte finde for godt på de strategisk rigtige tidspunkter. (Nu ved vi måske, hvad det betød, da Bill Gates sad og smiskede tilfreds, imens han sagde, "den næste epidemi skal nok få folks opmærksomhed" - hvis nogen kan huske det).

Et andet foruroligende fund: Ifølge Pfizers egen rapport er en af bivirkningerne fra vaccinen zombiisme. Øh, hallo, vil mange sikkert sige, er "zombier" ikke noget fra fiktionens verden i film og videospil????? ja, jo, nej. Det er rent faktisk et eksisterende og velbeskrevet syndrom, der skyldes en genetisk fejl, nemlig fraværet af gen nr.1p36. Mennesker, der er født med denne defekt, er bla karakteriseret ved en manglende funktionalitet af den frontale cortex (den del af hjernen der gør os sociale og menneskelige), manglende sprog, ustyrlige raserianfald, tilbøjelighed til at bide, svag muskeltonus og problemer med at synke/sluge. Det utrolige er nu, at dette, som ellers er en medfødt tilstand grundet en genetisk defekt, ifølge Pfizers egen rapport kan optræde som en vaccineskade. For at dette skal være muligt, må det betyde, at vaccinen indeholder genredigerende komponenter. ...

Det skal siges, at der også rådgives om visse behandlingsmuligheder, man kan opsøge. Alt er ikke nødvendigvis tabt. Men... Ja, hvad kan jeg sige? Som jeg ser det, er vi nødt til at tage alvorligt, at vi mennesker uden vores vidende er blevet udsat for en ny, avanceret bio-teknologi, der kan have nogle meget omfattende konsekvenser for os. Vi må orientere os efter at forske i måder, hvorpå man kan neutralisere vaccinens forskellige mangeartede komponenter. Og den forskning foregår faktisk allerede så småt.

Take it or leave it, folks! Be my guest, hvis I vil nægte at tro på dette her. Men kom ikke og sig, at ingen fortalte jer noget, hvis folk begynder at styrte om med blødninger og de kalder det for et udbrud af endnu en ny slags epidemi. Og lader det være anledningen til at give jer et spark i røven ind på et interneringscenter, hvor I kun kan drømme om at komme til at se solen igen.


Links HER .

No comments: