Tuesday 26 April 2022

:::

 Jeg så en blå ånd hæve sig 

                      i mirabelletræets skygge

jeg så solsorte løbe som en flod 

                      hen over jernæbletræets fod

jeg så brune blomster krølle sig sammen 

                      i tiltagende måne

jeg så tavse dunkle steder åbne som rensede sår

jeg så sne af blomsterblade 

                      på den nøgne frosne jord

jeg så kontrasterne sætte mig kniven for struben

jeg så aske og brændte slagger 

                      fra en længst passeret tid

jeg så en blå ånd hæve sig 

                      i mirabelletræets skygge. 

 

No comments: