Thursday 21 April 2022

Teorien om en koldkrigskonspiration:

 Ud fra min opfattelse - er der endnu aldrig i historien smidt en atombombe over en menneskeby. Efter min bedste overbevisning må bomberne over Hiroshima og Nagasaki have været brintbomber. For med den halveringstid, der er på det radioaktive materiale, der bruges i atombomber, så burde der jo ikke kunne leve mennesker i dag i Hiroshima og i Nagasaki. Der burde også være mange flere eksempler på menneskemutationer, end de forholdsvis 'få', der har været cirkuleret som eksempler i verdenspressen. Atombomben er et skræmmemiddel. De fleste nogenlunde reflekterende mennesker - vil vide at det har uoverskuelige konsekvenser at bruge dette skræmmemiddel i virkeligheden. Hvis man sammenligner Hiroshima/Nagasaki med bombningen af Dresden, så er virkningerne på de tre byer identiske. Og i Dresden har man officielt meldt ud, at der blev brugt brintbomber + flammekastere.

Følgende udsagn plukket fra nettet:

"Det siges, at der stod et stort tempeltræ i Hiroshima i Japan, hvor der som bekendt blev tabt en atombombe under 2. verdenskrig. Tempeltræet blev brændt ned som et halmstrå som alt andet i flere kilometers omkreds, men allerede året efter havde det friske skud, som den eneste plante overhovedet."

Ud fra dette udsagn (om det nu står til troende) kan vi altså fastslå, at allerede ÅRET EFTER er der mennesker inde i Hiroshima, som observerer det fænomen. Ja faktisk findes der også fotos af folk i helt ordinære hverdagsklæder inde i Hiroshima ganske kort efter bombningen. Hvis der havde været tale om virkelig atomar radioaktivitet, så burde dét ikke kunne lade sig gøre.

"Efter atombomben i Hiroshima var ginkgo biloba det eneste træ, der overlevede, og angiveligt blomstrede det endda stadig."

Hvis dette udsagn står til troende, så var der altså mennesker inde i Hiroshima kort efter at træet var begyndt at blomstre og de kunne efter bombningen konstatere, at træet skam blomstrede endnu.

I området i og omkring Tjernobyl hører vi om mange målinger og udforskninger af, hvad den forhøjede grad af radioaktivitet betyder for naturen og menneskene.

Hvorfor hører vi sjældent eller aldrig om noget sådant fra Hiroshima og Nagasaki. Hvorfor er der ikke målinger af ophobet radioaktivitet i træer, dyr og mennesker?

Brintbomberne camoufleret som "atombomber" over Hiroshima og Nagasaki - blev brugt på et tidspunkt, hvor krigen var vundet. 'Meningen' med den påståede anvendelse var at overbevise modparten (i den med de bomber i gangsatte kolde krig) om hvem der havde førertrøjen på.
 

No comments: