Sunday 14 January 2024

Monument


Fra gravene i Kølvrå er der afbrændt 12.261 tons mink.

Fra gravene i Nr. Felding er der afbrændt 15.164 tons mink.

Fra Kølvrå og Nr. Felding er der til sammen bortkørt 198.555 tons

forurenet jord. Den forurenede jord blev kørt til Nordic Waste A/S

i Randers.


Toogfyretusinde tons af den forurenede jord fra Nordic Waste Lavinen er pr første februar 2024 kørt 

til anvendelse som volde langs den nyanlagte Silkeborg-Herning

Motorvej. Ved Balle bliver der anlagt en støjvold, der skal slynge

sig gennem landskabet som en drage for at skærme 

den nyanlagte bydel Astrid Lindgren kvarteret 

for støjen fra motorvejen . Kernen i denne støjvold 

kommer til at bestå af i alt 370000 tons forurenet jord. 


Volden får navnet Støjdragen Katla. Og vil, når den er færdig etableret, bestå af 420000 tons jord, hvoraf den let forurenede kerne som nævnt vil udgøre 370000 tons. Den rene jord, som vil omslutte kernen, kommer altså til at udgøre 50000 tons. Støjdragen Katla forventes færdigetableret i år 2027.


Minkmassakren trækker således et bredere og bredere og længere 

og længere spor ned gennem Jylland. Og her som kernen

i en symbolsk udformet DRAGE.

Til at akkompagnere Minkmassakremotorvejs delen opfordrer 

nærværende skribent, at der på strækningen med de 370.000 tons 

forurenet mink- og andet forurenet jord opsættes højtalere med tyve meters afstand

og at der fra højtalerne afspilles Magnus Lindbergs punkklassiske

værk KRAFT. Samtidig som et plaster på såret indrettes 

afstribningen ud til nødsporet således at interval-interferens

mellem de hvide striber og de hvide stribers forskellige højde

gør at bildæk, der kører henover afstribningen vil afspille 

forskellige muntre Mozart-sekvenser i varierende tempo

alt efter automobilernes aktuelle fart.

Dermed dannes der en levende lydskulptur som et monument

til minde om alle de døde mink.

Strækningen omdøbes efter ibrugtagelse til:

MONUMENT TIL MINDE OM ALLE DE DØDE MINK. 
 

 

No comments: