Thursday 18 January 2024

NødråbHøjhuse brækker

over som myretuer

under søvngænger.  

No comments: