Sunday 28 January 2024

Til et maleri af Mona Larsen

 


Den blå fugleskikkelse er restriktionsvæsenet, hvor indeni rummes et menneske fastspændt og fuld af skræk. Restrikstionsvæsenet har indefrosset mennesket og er med sit kæmpe fenrisnæb på nippet til at sluge solen øverst oppe i højre hjørne, hvor udfrielsen ellers skulle finde sted. I nakken på Restrikstionsvæsenet og det indefrosne menneske ses en sort maske, hvor ud af der løber endnu mere sort. I venstre side ses en mindre fugleskikkelse uden maske. Den har åbnet sit næb og giver muligvis lyd fra sig. Den har ryggen mod Restriktionsvæsenet og vender hovedet og sit blik ind mod en orange flade, der står i kontrast til Restriktionsvæsenets fængselsblå/sorte mundering. Den orange flade - er den på vej ud eller ind i motivkredsen. Er det frihedens felt, som næsten ikke er til stede. I mellem Restriktionsvæsenet og den lavstammede, næsten pingvinlignende frihedsfugl er en tændstiksskitseret figur, der mest af alt ligner en sammenpresset passer. Det anonyme væsen som lægger sin klamme hånd på frihedsfuglen. Myndighedspersonen vi ikke kan få navngivet i alt offentlighed. 

 

No comments: