Monday 3 April 2023

Hjortespitalets andet departementLungetank noget

blegt nedskrevet af

ni epileptisk, elektriske læber.


Dåseæbler i

tuens mandarinregn.


Madsenblommen er

en idé til ældre

epidurallæser.


Rebellen eksisterer

i dobbeltkistede både.   

No comments: