Monday 10 April 2023

Det Gyldne Y

 


Ursøen fejrer søsygens åbne brodsø

kobbersømmene i hver planke

tømmer skroget for grønt

armhulens færge slikker buglykke 

op af kummen flakker de.


Askeformede mimeroser

i lavt liggende vådområder

begynder de at svæve

kølertråde tømmes for fællesgråd

befølt og fremrykket stiger succes 

             fra skorstensrønner

og fra kirkeorglets piber

sværmer de op.
 

No comments: