Wednesday 26 April 2023

:::Det synlige og det usynlige

deltager altid sammen som cyklus.


Signalflaget er nede

og smage på sejlrenden.


Elmestød vipper kirkegårdens rytterstatue

lodret ned i afgrunden.


Pluk aldrig anemoner med en økse.  

No comments: