Sunday 5 March 2023

Nato og jordskælvet i Tyrkiet

 

En årsag for fx NATO til at kunne have et ønske om at destabilisere Tyrkiet kunne være at finde i Erdogans udmelding, om at Tyrkiet måske skal melde sig helt ud af NATO. Med en sådan udmelding er Erdogan set med NATO-Briller ikke den rette leder at have placeret i Tyrkiet. For melder Tyrkiet sig ud af NATO mister NATO ikke bare støtten fra et kæmpe militær, men også den konkrete grund at have sine helt centralt placerede raketter på. Så der er et meget klart motiv til at ryste jorden under Erdogans fødder.

 

Og dette synes jeg i den forbindelse er godt at få slået fast: At mennesker kan skabe jordskælv og endda ret så voldsomme af slagsen.

Det er en vigtig præmis for at kunne debattere. For affejer man som udgangspunkt dette, så er debatten jo afsporet fra starten af.

menneskeskabte jordskælv er altså en mulighed

["En atomprøvesprænging kan frembringe rystelser i jorden svarende til et jordskælv med en styrke på over seks på Richterskalen. En sovjetisk atomprøvesprænging i 1960'erne udløste energi nok til et jordskælv med en styrke på over 8."] 

Det er vi enige om.

Det er ikke mit sigte at afspore debatten, men at debatten har det rigtige udgangspunkt.

Det er heller ikke mit sigte, at vurdere OM der med Tyrkiet ER tale om et sådant scenarie. Der til finder jeg min viden alt for lille. Og jeg finder heller ikke at talen om forudgående særprægede lysfænomener, som noget der på afgørende måde peger på andet end fænomener, man kan forvente vil opstå ved netop et jordskælv uanset, under hvilke omstændigheder skælvene er sat i skred.

At ambassadører forud er trukket ud af landet, kan også 'blot' have sin begrundelse i, at rystelser kan have været sporet forud (hvilket jeg dog ikke har set eller hørt nogle forlydender om skulle være tilfældet).

Blot finder jeg det alligevel på sin plads at påpege, at motiverne til at ville destabilisere Erdogans herredømme ikke mangler.

Så vi har Mulighed og vi har Motiv. Men mangler konkrete sikre og ikke misvisende informationer. Og gisninger kan som bekendt ikke på frugtbar vis debatteres, blot luftes.
 

No comments: