Sunday 5 March 2023

Verdensfreden

 

"Den største form for magi er den at kunne tøjle sin forestillingskreds, tøjle sine begær, ja have hele sin psyke under kontrol, så der aldrig udbryder jordskælv eller giftige dødbringende eller livssaboterende flammer ud fra den. Det væsen, der går rundt iblandt jordmenneskene med en fuldstændigt tøjlet tankeverden, og ud fra hvilken der derfor aldrig kommer vrede eller had, bagtalelse eller anden livssaboterende virksomhed imod nogen eller noget, er selve verdensfreden. Dette væsen har større magt i verden end alverdens hære med deres dødbringende teknik og kemi. Et sådant væsen udøver den allerstørste magi i verden. Hvor dette væsen går hen over jorden, vil freden lyse og funkle kærligheden over alt og alle."


Martinus i 'To verdener'.

No comments: