Monday 7 February 2022

Som var det et eneste menneske:

 


Hvis man betragter det slaviske folk, som var det et eneste menneske. Så går det menneske i øjeblikket med selvmordstanker.

Såfremt der gøres alvor af disse dystre tanker, så vil det også være det danske folks karma, at noget sådant sker. Ligesom det er ethvert menneskes karma, når dette menneskes bror eller søster begår selvmord.

Men hvis det danske folk direkte hjælper til med, at disse tanker kan virkeliggøres – fx gennem donationer af våben, så er det ikke længere bare vores aktuelle karma; så vil vores ageren danne nye aspekter for vores nations fremtidige skæbne.


 

No comments: