Tuesday 8 February 2022

Regeringens shoppingtur

 

"Epidemikommissionen giver sig ud for noget, som den ikke er. Den er ikke en fagligt forankret rådgivningsinstans, og den er ikke sammensat på en måde, som sikrer, at ministerierne, regeringen, Folketinget og offentligheden kan være sikre på, at vigtige politiske beslutninger faktisk er truffet på så oplyst et grundlag, som muligt er."


Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Aarhus universitet og forfatter på "Grønnegård Rapporten", der granskede coronanedlukningen i foråret 2020 -
Kronik i Berlingske HER. 

No comments: