Friday 11 February 2022

Fra virusser til russere:

 

Nu skal danskerne fyldes med krigseufori. Der er ikke længere plads til frygten for en usynlig (og i virkeligheden relativ harmløs) "fjende", den frygt skal i stedet udskiftes med frygten for et konkret, mere håndgribeligt og helt synligt fjendebillede. Danskerne havde som flest ikke kunnet rumme at frygte både mikro- og mellemkosmos; derfor er restriktionerne hævet i Danmark, som et af de første steder i verden; fordi landet nu skal bruges som depot og bagland for Nato.

Enhver krig har et bagved liggende formål. Og frygten kender ikke den store forskel på virusser og russere, når først hypnosen virker. Men formålet med ind podningen af frygt er rigtig nok den samme. 

No comments: