Tuesday 1 June 2021

Skabelsen af en verdensregering:

 

En verdensregering kan kun basere sig på høj moral og gennemsigtighed, hvis der i den verdensbefolkning, regeringen repræsenterer, forefindes en sådan høj moral. Ellers kunne en sådan gennemlyst og etisk regering jo ikke i frihed blive eller være i pagt med dem, den er regering for.

 

 

Uden en almen høj moral i verden forbliver en 'Verdensregering' bare en tom skal. Men en tom skal er jo en slags bolig, der bare venter på, at nogen indtager den og former den i følge deres sjæls forfatning og ønske - under inspiration af deres iboende moralske fantasi og intuitive visdom. 

No comments: