Thursday 6 May 2021

OBS

 BEK nr. 803 af 04/05/2021

om ophævelse af krav om mundble og ophævelse af test-adgangskrav: HER.

BEK nr. 803 af 04/05/2021 træder i kraft 7. maj 2021.Samtidig med at Sundhedsministeriet med BEK nr. 803 ophæver en række bekendtgørelser - fx angående påbud om brug af mundble og test-adgangskrav, så opretter Erhvervsministeriet bekendtgørelse BEK nr. 812 af 05/05/2021, der omtrentligt svarer til indholdet i de af Sundhedsministeriet nu ophævede bekendtgørelser plus nogle tilføjelser - som tx Apartheidspasset.

Det vil sige, at mundbinds- og test- påbud ikke længere ses som et sundhedsanliggende - men udelukkende som et anliggende for erhvervslivet.

BEK nr. 812 af 05/05/2021: HER.

  

1 comment:

Robert Henningsson said...

BEK nr 803 af 04/05/2021
Sundhedsministeriet

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 296 af 26. februar 2021 om krav om test i forbindelse med adgang til lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og liberale serviceerhverv.

2) Bekendtgørelse nr. 176 af 3. februar 2021 om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.

3) Bekendtgørelse nr. 175 af 4. februar 2021 om udvidelse af §§ 5-7, §§ 12 a-12 f og § 16 a i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til at omfatte Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

4) Bekendtgørelse nr. 143 af 31. januar 2021 om i visse tilfælde at fravige Styrelsen for International Rekruttering og Integrations forpligtelse til at meddele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- og au pair-ophold som følge af COVID-19.

5) Bekendtgørelse nr. 42 af 15. januar 2021 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

6) Bekendtgørelse nr. 37 af 13. januar 2021 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

7) Bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2021 om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

8) Bekendtgørelse nr. 2040 af 15. december 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af desinfektionsmidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

9) Bekendtgørelse nr. 2039 af 15. december 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

10) Bekendtgørelse nr. 1948 af 10. december 2020 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af mundbind i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

11) Bekendtgørelse nr. 1894 af 9. december 2020 om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.

12) Bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19.

13) Bekendtgørelse nr. 1375 af 18. september 2020 om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus.

14) Bekendtgørelse nr. 367 af 4. april 2020 om afspærring af et område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. maj 2021.

Sundhedsministeriet, den 4. maj 2021

Magnus Heunicke

/ Katrine Bisballe