Monday 10 May 2021

Mistest - Misfat - Mistrivsel

"Det er ikke sandsynliggjort, at massetestning af asymptomatiske personer redder et eneste menneskeliv."

                              Overlæge Kim Varming.
 

No comments: