Thursday 27 May 2021

:::
Nietzsches Pinse 

var en tunnel uden loft 

Hallelulja hele vejen 

gennem junglen 

af trivielle eksplosioner.
  

No comments: