Tuesday 27 April 2021

Elementært om socialisme, socialliberalisme, liberalisme og anarkisme:

 

”Spekulation i profit er ikke problemet.

Magt over andre og tvang er problemet.

Socialisme er problemet.”


Magt over andre og tvang foregår i alle højeste grad også i højre orienterede regimer.

 

”i så fald er der ikke tale om et højreorienteret styre.

Men stadig et tvangskollektivistisk regime. Og derned venstresocialistisk.”

 

Den styrende elite er totalt lige glade med om et styre er det ene eller det andet, så længe det kan styres igennem indgydelse af frygt i befolkningen.

”nu er alle styrer bare baseret på tvangskollektivisme, hvorfor ethvert styre altid vil være socialistisk.

Det modsatte af tvangskollektivisme er individualisme, hvor man hylder friheden og det enkelte individ.

Et styre kan derfor ikke eksistere i et liberalt samfund.”

"nu er alle styrer bare baseret på tvangskollektivisme, hvorfor ethvert styre altid vil være socialistisk.

Det modsatte af tvangskollektivisme er individualisme, hvor man hylder friheden og det enkelte individ."

Ja, i den ganske vist sort/hvide generalisering, der i er vi enige. Det er en kendsgerning.

"Et styre kan derfor ikke eksistere i et liberalt samfund".

Er imidlertid ikke den logiske følgeslutning af det foranstående, som det ellers lader til syne. Uden nogen som helst styreform taler vi ikke liberalisme men anarkisme. Hvis vi vil hylde frihed og det enkelte individ, så er vi også nød til at sørge for, at det enkelte individs frihedsrettigheder respekteres. Der til behøves der, som menneskehedens nuværende stade er beskaffent, både forfatningsdomstole, domstole og politi. Ligesom vi behøver en overordnet international domstol for samme anliggender. Disse instanser fungerer næppe uden under både regulering og styring.

No comments: