Tuesday 27 April 2021

?

Hvor får regeringen de mange hundrede milliarder fra til lockdown krise hjælpepakker?

Er penisonskasserne blevet tømt i nattens mulm og mørke?

Er Danmark ved at blive pantsat?


No comments: