Thursday 29 April 2021

:::

 "Problemet er, at de frihedsrettigheder ikke er nogen, som er gældende. Det er nogle, man forestiller sig oppe i hovedet."

                         Justitsminister Nick Hækkerup

No comments: