Friday 21 February 2020

'Materialismen' - et analyserids:

Henrik S. Holcks bog MATERIALISMEN er overraskende let at læse, trods det at forestillingen om et russisk interieurer er bevaret intakt hele fortællingen igennem. En bedrift er det med en vis portion sangvinisme og en manieret humor at bevare illusionen om, at historiens fortæller er mere russisk end sprogets sorteste skorpioner. Overtegnede synes ladt tilbage med spørgsmålet, hvordan gjorde han det  - og så så legende let! 
Nogle ville sigte til inspiration. Andre ville kalde det nåde.


 


 


No comments: