Thursday 20 February 2020

Verdenshersker:
Når jeg bliver Verdenshersker, vil min første befaling lyde: Fremover skal alle krige foregå som pudekampe. 
I forbindelse med Verdensherskerens første befaling indstiftes en helgenkåring. Dyne Larsen bliver ved denne lejlighed ved en ganske beskeden ceremoni ophøjet til Verdenshelgen. Samtidig bliver hans fødedag den 6. august erklæret for international helligdag. Verdensherskeren påbyder ydermere, at alle Jysk filialer i hele verden har åben alle døgnets timer - hele året. Undtagen naturligvis på 6. august helligdagen. Jysk bliver tilknyttet samtlige landes forsvarsudgifter, således at en stadig ekspansion og bibeholdelse kan finde sted. Forsvarets- og politiets efterretningsvæsener i alle verdens riger tilkendes rådighed over et givet antal puder, hvori de har lovhjemmel til at indsy mikrofoner med henblik på aflytning af kombattanter for tilrettelæggelse og planlægning af fremtidige pudekampe, således at disse kan foregå til alles tilfredsstillelse på de bedst egnede steder på kloden.

Verdensherskeren påbyder endvidere følgende regler for krigsførelse: Forud for ethvert indledende angreb i en forestående pudekamp svinger den angribende part sin bamse over hovedet, imens puden holdes parat til dask i den anden hånd. Hvert korps kan evt have personer med lydbamser, der kan dyttes i, til at holde kampmoralen oppe.

Verdensherskeren ønsker alle en god kamp og fred på jord.

 

No comments: