Monday 10 February 2020

Børnesygdomme, immunisering versus vaccinering


Tidligere blev børnene i mange tilfælde immuniseret via deres mor, såfremt deres mor havde haft pågældende børnesygdom; men da der jo nu er et meget stort antal mennesker, der aldrig selv har haft børnesygdommene, så sker der ikke den samme grad af immunisering... derfor synes Sundhedsstyrelsen at stå med to valg: enten at tilbyde vaccinering til alle gravide eller at vaccinere spædbørnene. Omend de jo også kunne vælge at genindføre naturlig og livsvarig immunisering, som vaccinering jo under alle omstændigheder ikke kan udrette.No comments: