Tuesday 29 March 2016
"Jeg har set følfods kronblade blive anbefalet i en populær kogebog selv om de har vist sig kræftfremkaldende i forsøg med rotter, der blev fodret med blomsterknopper"

Ja, og kyllinger dør hvis de indtager avocado - alle dele af avocado - En fudlvoksen høne kan således sandsynligvis ikke overleve at spise en hel avocado, og vil lide efter et sådant indtag, det er der flere beretninger om. Men hvornår kommer mon så advarslen om, at det er livsfarligt for mennesker at spise avocado? Det forskere finder ud af på rotter og andre forsøgsdyr kan ikke bare sådan altid overføres direkte til mennesker. Hvornår har man sidste set et menneske spærret inde i et bur udelukkende blive fodret med blomsterknopper fra føldfod?

 Emmer, spelt, brødhvede, rug, nøgen byg, dækket byg, dyrket havre, flyvehavre, grøn skærmaks, hanespore, rottehale, fløjlsgræs, mosebunke, tagrør, tandbælg, lund-rapgræs, rapgræs, blød hejre, almindelig rajgræs, rør-rajgræs, hundekvik, hare-star, markfrytle, kruset skræppe, rødknæ, bleg pileurt, ferskenbladet pileurt, vejpileurt, snerlepileurt, hvidmelet gåsefod, gåsefod, almindelig hønsetarm, græsbladet fladstjerne, almindelig fuglegræs, enårig knavel, almindelig spergel, bidende ranunkel, lav ranunkel, læge jordrøg, sæd-dodder, ager-pengeurt, hyrdetaske, gyldenlak, bjørneklo, agerkål, liden løvefod, sølv-potentil, opret potentil, gul kløver, fin kløver, almindelig hør, ager-stedmoderblomst, mark-forglemmigej, almindelig brunelle, almindelig hanekro, sort natskygge, glat ærenpris, skjaller, glat vejbred, lancetbladet vejbred, nøgleblomstret klokke, finbladet røllike, lugtløs kamille, haremad, høst-borst, ru svinemælk, tag-høgeskæg, grøn høgeskæg.


Disse planter indeholdt Grauballemandens sidste måltid. Og det var bestemt ikke dét han døde af. Man ser der endda findes det vi regner for giftplanter som sort natskygge iblandt. Men til gengæld har han så ikke lige været henne på apoteket og har fyldt sig med panodiler, kodein, magnyl  eller har indtaget italiensk salat med en lang stribe konserveringsmidler og aromaer  eller indtaget det parkinson og alzheimer fremkaldende stof aspartam i diverse light-produkter, der hurtigt får døbt sine giftstoffer om til noget andet noget noget .

No comments: