Wednesday 24 February 2021

Spiselig og/eller giftig:

 Den japanske hvid hestehovs uudsprungne blomster spises som umami delikatesse i Japan, dyppet i dej og dybstegt. Her til lands regnes den af flere for leverskadelig.

Japansk pileurt deler også vandene.

Kernerne i mirabelle, morel, kirsebær og ferskener indeholder blåsyre.

Spiselig Stenmorkel regnedes før i tiden for spiselig efter lang tids tørring og efterfølgende udblødning i flere hold skyllevand, for til sidst at blive kogt (bortkastning af kogevand) og der på stegt. Hvilket jeg selv for årtier har gjort. Men dødstilfælde i Sverige efter indtagelse af Spiselig Stenmorkel har vist et forhøjet niveau af det giftstof, som den rå svamp indeholder, som i en menneske-organisme kan omdannes til "raketbrændstof" populært sagt.

I det hele taget er det min opfattelse, at mange af de svampe vi regner for spiselige i Danmark, når fundne i Danmark - viser sig at være langt mere problematiske når plukket i svenske skove.

Jeg antager at dette går tilbage til 1986 og det store atomudslip fra Tjernobyl, der især ramte med radioaktiv regn fra midt Norge/Sverige og op til polarcirklen.

No comments: