Thursday 25 February 2021

Retfærdigheden vil ske fyldest. Uretfærd har ingen evighedssubstans.

 

Det er en mærkelig sætning, den der 'Uretfærd har ingen evighedssubstans'. Det, der menes, er, at der ingen uretfærd findes i absolut forstand; men følelsen af at blive uretfærdigt behandlet er uomtvistelig. Jeg genkender uretfærdigheden og det må jo være, fordi jeg har oplevet den før. Genkendelsen vidner om en 'evighedssubstans', der gengiver noget, der tidligere er givet og nu gives tilbage. Derfor er uretfærdigt og retfærdigt ikke hinandens modsætninger; de er hinandens ophævelse og opfyldelse.

No comments: