Tuesday 9 February 2021

Wikipedia

Sandhed og fakta kan blive censureret bort, hvis de taler magthaverne imod og ligger i vejen for i gangsætning af nye krige ved påpegning af de usandheder gamle krige blev grundlagt på.                         (pastiche frit efter Jan Schmidt)

No comments: