Thursday 19 November 2020

Kurs eller kur mod Bananrepublik:

 

Det er sagen irrelevant, i hvor høj grad minkavlerne er trådt under fode og hvorvidt det er mega fornuftigt ikke at have sådan et erhverv, når sagen er om vi i Danmark har demokrati eller om vi blot er en bananrepublik, hvor magthaverne kan se stort på landets love. De, der er parate til at vende det blinde øje til en sådan kurs mod bananrepublik, er tilbøjelige til bare at feje 'svipseren' ind under gulvtæppet som en banal 'fod-fejl'. Men det er ikke et demokrati værdigt, heller ikke et repræsentativt demokrati, at soldater og politi uden lovhjemmel sendes ud imod landets egen befolkning. Hvilken magthaver er Kongeriget Danmarks Dronning egentlig, når hun billiger at livgarden sendes ulovligt ud imod befolkningen?

No comments: