Tuesday 10 December 2019

Anonyme Breve 2007

                         Anonyme Breve                            marts -  maj      2007____________________________________________________________________


                                4. 3. 2007


                            En 6. sans slår ud
                            mod himmel og jeg;
                            mit modbillede
                            er rørlagt vertikalt
                            som en enlig stemme
                            foran lyskryds.


                                  


                                27.4. 2007


                            Teltdugens sølvdugdråber
                            tegner små glorier
                            om din lommelygtes
                            strip

                            du har strakt
                            din marsbar til handicapmaske
                            og bider
                            til flodens akkompagnement
                            et undersøisk mærke
                            i indsigtens

                            ø.

                                29. 4. 2007


                             Du skræver over dit eget ansigt
                             gennem en sprække i gulvet
                             alle søjler er floder af lys
                             og dér er du stum
                             hvor grimassen forsvinder
                             i uhørbare skrig.

                               
                            12.5. 2007


                            Syntesehatten sidder på skrå
                            over dine siameservinger
                            splittelsen taler med sit eget
                            ansigt mod ansigt hallucineret
                            et husalters alder
                            ind i enhedens soma-S.
                            12.5. 2007


                            En overflod
                            af sammenhæng
                            friholder dig
                            én eneste
                            udenfor denne
                            vil ikke nævnes
                            eller nævne
                            også du kunne være en søsters
                            ni osmotiske tryk.


                           

No comments: