Monday 9 December 2019

Anonyme Breve 2001


                                           Anonyme breve
                                           januar - december 20019/1 2001


Når et brev forvandler budskab
siger hun ordet: Ja
og besvimer.


9/1 2001
Kan du være del
af en trekant
uden at bevæge dig
retlinet?

Kan du slutte
en cirkel
om lavaens ild?


9/1 2001
Når læberne krænger
en kugle af glas
strækker jeg fingrene ud
for årets sidste blomst


19/1 2001Hvem vil underholde i mørket med sang
Og hvem skal fremkalde de billeder
du ikke vil vide af
når du går ind for at stjæle lys
til at finde vejen ud?

19/1 2001

Hvordan skal jeg
Kunne se dig i øjnene
når du vender mig ryggen?


19/1 2001


når et svar skaber sit spørgsmål
står jeg på en bro af tvivl
Men i det mindste ved jeg så nu
at du findes som jeg.
19/1 2001
Du kan lægge din besked
i dette brev


19/1 2001
Breve så små
at de forsvinder
Kom, lad mig
finde dem frem
med mine fingre!
28/1 2001
Her skal fremtiden
tegne sig.
28/1 2001


Forestil dig et stykke
af uendeligheden
forsvinde
ud gennem dette
hul.28/1 2001
Jo længere du er væk
jo mere kan jeg se dig
28/1 2001
Lette trin
på glas
Solens stråler.12/2 2000

Kan der tænkes
noget skønnere
end at dø
af grin?

14/2 2001
Vær lige stille lidt
- et brev siger mere
end tusinde ord.
16/2 2001Du har nu
sluppet brevånden fri

Skynd dig at ønske!


16/2 2001
Imens mørket
holder lyset fanget
må du tænke lyset fri.

16/2 2001

Dit er brevet
i mine fingres sne

21/2 2001


Alt, som ikke står her
er fyldt af smil
du endnu ikke vover.

21/2 2001Ordene siger intet
- det er meningen
frem for alt.


21/2 2001Gud leger med Gud
Men spurvene
bader
iklædt deres dragt
stadig nøgne.uafsendt
Du skal åbne disse linier
for ellers tøver jeg
forsigtig
bliver til overs
når kniven
forglemmer
at brevet går dybt.26/2 2001


Med dine øjne
åbner dette brev
et vand så sort

Jomfrueligt land
du fandt i sindet
kan aldrig helt forgå.uafsendt

Hej,
vil du være min penneven!?
- så skriv en lille kommentar
så skal jeg prøve at svare dig
så godt jeg kan
men jeg kan ikke love dig
hvor, hvordan eller hvornår
du modtager brev

kun at ...

4/3 2001

Skriv et digt med blyant
og hæng det op på væggen
Lad dine venner viske de ord ud
de synes bedst om
Bliv ved med
at invitere gæster
indtil der ikke
er flere ord.


6/3 2001
Kom du eller gik du?
Jeg hører døren smække
bliver du her så
eller er du allerede væk?
Værsgo dette er en nøgle
bare bliv hvis du har lyst
der er slet slet ingen der vil genere dig
bare bliv så længe du orker
værsgo læg brevet under måtten
stræk dig ud og nyd
- skal jeg lave en kop thé?

6/3 2001

Gå ind i et ligkistemagasin med en blomst
Gør som om du bare venter
Men bemærk dig nøje blomstens duft
Er det en blomst uden duft
- læg da mærke til dens skønhed
Synes du at blomsten ikke har dette
- da åbn din mund og smil imens du siger:
"Jeg venter bare på at skønheden skal indfinde sig."

6/3 2001Forestil dig at natten har læber
og at de er lyserøde
og kan lave små vandlyde i dit øre.

11/3 2001

Du skal ikke begynde at forsvinde
så har du
den rette afstand.11/3 2001

Ethvert problem
kan udtrykkes
i én eneste sætning
Har du kærlighed nok?11/3 2001

Den første morgen
hører du bare
din egen stemme
kalde dit navn.

14/3 2001

Tag et hul ud af hvert øre
og stil dem i en døråbning

Når døren lukkes, sig da:

"Jeg skulle godt nok have haft huller i ørerne
til at holde hullerne fast"

Hvis du hører en lyd fra døren
- er det måske et hul der er blevet klemt.

Hvis der er et hul der er blevet klemt
så prøv at hænge en spand på dørhåndtaget.

Hvis det er muligt
så hæng én på hvert af dørens håndtag.

Hvis du ingen lyd hører
- behøver du intet at foretage dig
- for da sidder der intet hul i klemme.
modtaget: 19/3 2001 (selvinduktion med genkendelig skrift)

Bliv lige stående her!
Jeg vil da gerne lytte lidt
til dine fødders talen ...


25/3 2001

Lad hvert sandkorn mærke dine ord
Lad hvert ord mærke alle sandkorn
Lav et hul.
Lad dem langsomt sive.
Lyt til lyden
af sandkorn og ord.
3/4 2001

Tag et glas ud
og læg et snefnug
kun fem ord borte
Stil glasset tilbage
Lad sneen smelte
og gentag igen
samme tolv ord.


7/4 2001
Vær en flaskepost.
Når nogen åbner låget
så sig ikke et ord
men fortæl med dine øjne
hvor langt du har rejst.

8/4 2001

Hvis du er vant at synge
dine arier
med en marabu på skulderen,
så prøv da lige
at fodre den lille bitte
sultne kolibri
mellem dine øjne

8/4 2001
Ræk mig hånden og se:
Hvorfor var det dig
jeg valgte?9/4 2001

Læg et filter imellem
dine følelser og din hånd
Lad din forstand være lammet
af det du ikke forstår.
Skriv så den første sætning.


10/4 2001
Hvis du ikke havde evnen
til at få dit liv
til at se vanskeligt ud
ville du aldrig
opleve lykke.

uafsendtHvad er mest uansvarligt
at køre bil
eller at sætte børn i verden?

Hvem kom først!?


18/4 2001


Dit negativ
mangedoblet
med et skær
af nadver.

18/4 2001Det du ikke forstår
er din følelse
det du ikke ved
er din vilje
ingen har skylden
undtagen du.

30.4. 2001Læg ikke for stor vægt
på disse ord
før du
hører dem lyde
fra mund til mund.30/4 2001


Intelligens dræber
følelser
og dog er du
hengiven
mod alle tings hændelser.
6/5 2001
Året burde have
en ekstra måned
- I dén måned
er jeg født.6/5 2001

Brødet er skænket af jorden
Livet af solen
Hver dag vasker du dine hænder
før du åbner
denne din sang.


6/5 2001
Gå til en glaspuster
bed om at denne laver
en passende flaske til dig
- Kravl ind i den
og bed én af dine nære venner
kaste den i havet
- Se havets liv gennem glas.


( Sådan skriver du
din 6. symfoni ).

9/5 2001
Tavsheden
er det konkrete
nærvær.


9/5 2001

Alt forkrøblet
maner til fællesskab.

9/5 2001

Forbrydelsen gør dig
almen
hvad du gør
ud fra dit jeg
overstiger derimod
hvad enhver anden
kan.

11/5 2001
Det er ikke kun et barn
du løfter
det er en hel slægt.21/5 2001


Ord tæt på ord
kun år skiller
vinge fra vinge
her hvor
du siger
du sagde
ordet
uskyldigt.

21/5 2001


Det næste du indskriver
er solsortens sang
intet ord kan
overtrumfe
en sådan gave.26/5 2001
Med spejlvendt blindskrift
står din sjæl
og iagttager dig.5/6 2001
Anskaf dig et natbord
og undersøg det nøje for ridser
Tag et ur og slå det
i stykker med en hammer
Læg hammeren på bordet
Og sov.


I stedet for et ur
kan også bruges
et par briller.


5/6 2001
Det er så mærkeligt
at få sine egne breve retur
Jorden er sort
under svanens vinger.

5/6 2001

Her får du et brev
Det er et fårebrev
det bræger længe efter
at du er faldet
i søvn.8/6 2001

Honningbi, spørger jeg
er dette ikke
et stykke af verden
eller flyver du
bare forbi?
8/6 2001
Du undrer dig måske
over at jeg
skriver jeg jeg
det er kun for at vise
at forskellen ikke altid
er synlig.
8/6 2001


Hvis dette brev intet siger dig
så er dét meningen
Selv har brevet ingen mening
hverken om dit liv eller om dig
Alligevel ønskes du hermed
alt godt.
12/6 2001


Alt for mange
smukke statuer
går levende rundt
- og her står du!

17/6 2001


Mere mærkelig
end dette brev:
du snegl
med dine følehorn
mod skriftens væg

27/6 2001
Her træder jeg ud
af digtets system
og ind i dit liv27/6 2001

Når du sover
hviler du hovedet
på en pude
hvorunder
myriader af stjerner
funkler!


27/6 2001


Hvis du gør
din mening inderlig
kan du se hvem jeg er


27/6 2001

Denne skrift
er kun en lille flig:

Universet er Guds krop.27/6 2001

Dit indre liv
er det frø
du holder i hånden;
dette brev
er indeni dig nu.
28/6 2001

Jeg har ikke glemt den
jeg kom lige i tanke om den
men hvad jeg ikke glemmer
kan jeg ikke komme i tanke om
for hvis jeg har sådan en
og er kommet i tanke om den
så må jeg da have glemt den.28/6 2001

Du spiser af stenhånd og tavshed
du spiser
af betændelsens finger
- dit liv.
28/6 2001

Du har et uafsendt brev
indeni ligger en sætning
men du tør ikke
frankere kuverten
nu hvor alting
står og vipper.


7.7. 2001


Indeni
kan man meget bedre
høre lydene
end udenfor

Sådan skaber Gud verden.

7.7. 2001Mellem stilhed og stilhed
bare disse tegn ...

7.7. 2001
Intet røber dem
de er endnu ganske usynlige
Prøv at lytte!26/7 2001


Du står på en sten og ser på perlen
og kan ikke gengive dens magi
nadir er forskellig fra zenit
Med hvilken besværgelse
vil du forklare
sådan et gennemlyst døgn?26/7 2001
Med ansigtet mod en gammel grammofon
optager du hvalernes lyde
og imens en gletscher glider forbi
hører du urfuglen synge.
27/7 2001


I stedet for
at stemple et menneske
sæt hellere
dit stempel
på et brev.


27/7 2001I din helhed
er du cellesmuk.
27/7 2001


Hils hver eneste celle

brug kloden som madding.


27/7 2001Hukommelsen stikker sit landkort
gennem din fod.


27/7 2001Toner er stilhed
når stilheden larmer.

27/7 2001Den der oversatte disse linier
ved intet
Den der læser disse linier
ved intet
Den der skrev disse linier
ved intet

Prøv at spørge
den der overbragte dette brev
hvem jeg er.

27/7 2001

Brænd sindets 19 kroppe
mellem depression og depression

op af dine ører springer
en bunke afslag

du kalder dem katalog
over svagsyn & kitsch.

27/7 2001
Bön og beslutning
er ét köd.


27/7 2001

Lys er tomrum
oplevet
i samtalens løb.

Fuglen træder ind
i din skygge.
27/7 2001Hukommelsen stikker sin fod
gennem dit landkort.
27/7 2001


Gentagelser gentaget umærkeligt
er besværgelse.


Gentagelser gentaget bevidst
er ophævelsen
af alle bånd.27/7 2001

Myggevand
- sig dette ord
- det er varmt
- det indeholder liv
for mennesker og dyr.
27/7 2001


Du står på en sten og ser på perlen
og kan ikke gengive dens magi
nadir er forskellig fra zenit
Med hvilken besværgelse
vil du forklare
denne gennemlyste klode?

27/7 2001

Knug din hånd så længe
at dit skulderblad
bliver en skal og dit hjerte
en perle
- først nu vil en smuk kvinde
finde dig interessant.
27/7 2001

En sten og en himmel
en sten og en himmel og en sten
og indeni stenen
himlen
- Se, den titter frem
blå.

27/7 2001


En sten og en himmel
en sten og en himmel og en strand
og indeni stranden
en sten og en himmel
sådan tilfældig
skyllet op.

27/7 2001Nu lukker den indre biograf
dette er virkelig
ikke andet end skrift
Overgiv dig
Overgiv dig
begynd.
27/7 2001

Når jeg sender dette brev til dig
skyldes det først og fremmest
morgenfruerne på frimærket
for selvom den ikke dufter af noget særligt
så er det alligevel en smuk blomst.29/7 2001

Læg et brev ind i brevet
når du har læst det
ræk det videre
fuld af forvandling.
29/7 2001


Dette er et porøst øjebliks
recept for ingenting
stens mangel på velsignelse
efterladt
her.

29/7 2001


Lad en kastanje rulle
fra dagens gelænder
Stav til ordet:
Thanatofobi.

9/9 2001
Anonyme
the-brev


du er
en kop.

15.10. 2001

Hud toner
under din tankes
kile af tid

papir klinger
krop.

17.10. 2001Dette brev indeholder
intet hvidt pulver
dette brev indeholder
intet andet
end disse ord
skrevet med blæk.
20.10. 2001Forundring er den gode kim

frygt
den dårlige.

20.10. 2001Smag med tungen
fra det inderste
af håndens rod
morgendagens
mulige mirakler.


24.10. 2001Paranoia
kan omforme
dette brev
til hvad som helst.

11.11. 2001


Smerten er ikke i digtet
ligesom farven blå

men fordi du ikke ved hvem jeg er
kan jeg bestemme over dig
så længe dine tanker
ikke er frie.
11.11. 2001
Jeg er tilfældigvis havnet hos dig
skulle jeg være anderledes
end et skilt i en bus?

11.11. 2001


Grisens tryne er dit vandglas
at smile som en sol
din latter er bolledejs
eksploderede fingre.11.11. 2001Imens disken langsomt formateres
og tilskrives år
løfter rmoahaleren sit tæppe
af spiret korn

16.12. 2001


Huden er søvnens trækplaster
fotokopieret din krop.
16.12. 2001


Alarmcentral
du er en port af dalmatinerpletter.
16.12. 2001
Sandheden er så grim
at den hele tiden må skifte ansigt.

28.12. 2001

Læber allerede eksponeret

der kommer spejle ud af din mund.


28.12. 2001


Bare rolig
dette er et barometer-brev

du behøver ikke
at få kolde fødder.

No comments: