Sunday 9 October 2016

Bigger fish: Shaved fish:
Samtidens mennesker synes overordnet og hver især grebet af tanken om, at større er bedre. Sjovt nok er der altid noget, der skal blive mindre af, for at noget kan blive større, der er altid noget, der skal spares væk. Som regel er det sjælen, der bliver sparet væk. Eller det svageste led, som tilhængerne af sammenlægninger ville udtrykke det. Den reduktionistiske og materialistiske tankegang er i fokus. Er det bedre ved det større, at sjælen forsvinder ud af foretagendet. Når først sjælen er løst, så er vi mere frie til at rage endnu mere sammen? Nej, vel er vi ej frie; slavebundne, det er hvad vi er - til en tankegang, der ønsker at udslette det individuelle men ikke i en broderskabets ånd. At gøre mennesket til periferi for materiel velstand er at reducere det menneskelige til noget maskinelt. At reducere det sociale til et fragment.

No comments: