Thursday 28 April 2016

Brev fra Praktiserende Læge Stig Gerdes:


"Panik før lukketid

Medicinalbranchen, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Sundhedsministeren, Kræftens bekæmpelse, Seruminstituttet og Regionerne er gået i panik over at tilslutningen til HPV vaccinen falder og nu er under 25 %. Kræftens bekæmpelse får et firma ”Focus” til at ringe rundt til forældre med følgende besked: ”Din datter bliver 12 år i år, og hun skal have HPV vaccinen”. Sundhedsministerens seneste udmelding er, at der nu skal gøres noget for at få vaccinetilslutningen hævet. Samme sundhedsminister var imod HPV vaccinen før hun blev minister. Kan alle disse instanser ikke forstå, at danskerne kan tænke selv? Ingen ved deres fulde fem vil lade deres børn eller sig selv vaccinere og risikere at blive ødelagt af bivirkningerne forårsaget af en fuldstændig unødvendig og sparsomt dokumenteret vaccine. De HPV vaccineskadede bliver latterliggjort, negligeret, mistænkeliggjort og står fuldstændig alene med deres sygdom uden hjælp fra vort sundhedsvæsen. De 5 HPV centre afslutter de syge piger hurtigt og henviser dem til Center For Funktionel Lidelse uden udredning eller behandling. Det er en kæmpe ”fadæse”, at Sundhedsvæsenet i Danmark lægger HPV vaccineskadede under psykiatriens enfant terrible ”Funktionelle Lidelser”! Derved undgår myndighederne, at de skadede skal have udbetalt erstatning, deres sygdom er jo psykisk, den er ikke udløst af vaccinen! Det burde være kendt at Merck, der har fremstillet vaccinen Gardasil, har oplyst i deres indlægsseddel at der er over 45 bivirkninger som kan komme efter vaccinen med Gardasil og at det forekommer i 3,2 % af tilfældene og at 1/3 af disse har alvorlige bivirkninger – alligevel skal det danske sundhedsvæsen have beviser for, at det er Gardasil der udløser disse alvorlige bivirkninger hos nogle af de vaccinerede. Bruges MERCKs egne tal svarer det til, at der i Danmark er ca. 20.000 ramte af bivirkningerne, heraf ca. 6-7000 så hårdt at de ligger 24-7. Tilhængerne bliver ved med at hævde, at FDA og EMA (Sundhedsstyrelsen i USA og Europa) udmelder, at der ikke er alvorlige bivirkninger ved Gardasil, men deres udmeldinger hviler på et falsk grundlag. Endvidere fremføres i én uendelighed at fordelene opvejer ulemperne, dette hviler også på et falsk grundlag. Gardasil indeholder bl.a. aluminium adjuverende nanopartikler, og det er disse der går ind og giver bivirkningerne ved at ramme mitochondrierne, og det giver udtalt træthed, udløser autoimmune reaktioner, som bl.a. forstyrrer kroppens hormoner så som stofskifte og menstruation. De gravide har øget tendens til at abortere, og de føder ofte før tid i uge 24 – 28 og yderligere er risikoen for at få celleforandringer i livmoderhalsen forøget med 45 %, når man bliver vaccineret, hvis man har HPV virus i kroppen. De nanoadjuverende aluminiumpartikler er så små, at de går igennem blodkarrene ud i vævet, de går igennem blodhjernebarrieren og ødelægger centre i hjernen, giver neurologiske udfaldssymptomer f.eks. Guillain-Barré, og endvidere går partiklerne fra den gravide moder over moderkagen til fosteret som kan fødes med bivirkninger i form af øget irritabilitet, dårlig sutteevne, udtalt træthed, hudforandringer og andre. Aluminiumspartiklerne overføres også via modermælken til barnet, således barnets symptomer gradvist bliver værre, hvis det har bivirkninger ved fødslen. HPV vaccinen er ikke nødvendig for at undgå livmoderhalskræft, der er ingen evidens for at den overhovedet modvirker livmoderhalskræft. HPV vaccinen er ikke undersøgt for, om den selv forårsager kræft. Alle kvinder bør i stedet have skrab hvert 3. år fra 23 års alderen til de dør, og et skrab hvis der er intervalblødninger. Det er muligt med nuværende teknikker at erstatte de bivirkningsfremkaldende aluminium adjuverende nanopartikler med organiske materiale f.eks. leukocytter, og det vil så bevirke, at der ikke er alvorlige bivirkninger som beskrevet. Dette gælder ikke kun HPV vaccinen men samtlige vacciner i det danske vaccinationsprogram. HPV bivirkningsfrekvensen er blot 100 fold højere end de andre vacciners. Den sygdom HPV vaccinen fremkalder er myalgisk encephalomyelit (ME), en fysisk sygdom der udløses af virusinfektioner, bakterielle infektioner, tungmetaller, vacciner, traumer og svampe af forskellig art. Det er vigtigt at pointere, at patienter med ME, udløst af tungmetaller og vacciner, ikke senere i livet må vaccineres, så vil de nemlig få tilbagefald/forværring af ME sygdommen. Der er fuld gang i forskningen omkring HPV vaccinen og der kommer epokegørende resultater inden for de næste 3-6 måneder. En verdenskongres i Leipzig i marts 2016 vedrørende autoimmune sygdomme åbenbarede dette. Vaccinen bør derfor stoppes straks! Der er så mange uafklarede spørgsmål som bør besvares inden man fortsætter med at vaccinere. Ved hver vaccination risikeres det at invalidere et ungt stærkt menneske. 

Venlig hilsen 
Formand for Borgerretsbevægelsen 
og Praktiserende Læge
Stig Gerdes 
Danmarksgade 11, 1.tv. 
DK-7000 Fredericia".

No comments: