Monday 28 August 2023

Mesterlære

 

At Rudolf Steiner var en indviet kan ikke mindst udtydes af, at han sjældent docerede noget, som han ikke forud var blevet bedt om. Alt hvad der blev realiseret fra Steiners hånd, var således noget, han var blevet opfordret til. Han ventede altså med at viderebringe verden sin viden - til verden efterspurgte denne viden. Dette fortæller, at han var bevidst om sin rolle som tjener.

De på Steiners tid forestående verdenskrige kan således ses som et verserende spørgsmål fra verden, som Steiner med nærmest feberagtig arbejdsindsats docerede medicinen imod - desværre som vi ved uden det for daværende ønskede resultat.

Steiner har endvidere holdt foredrag om både det hvide og det sorte broderskab. Samt han har holdt foredrag om specifikke åndelige mestre. Herunder Christian Rosenkrantz og Buddha (og deres mission på Mars). Samt om forbindelsen mellem de forskellige mestre; hvordan forskellige verdensopfattelser er vævet sammen (fx den nordiske mytologis åndeverden, Buddha og Jesus Kristus - hvordan i det hele taget der har været en førkristen virkelighed, som netop må betegnes førkristen, fordi den levede med og så hen til Kristi fødsel). Hvilket forhold der er mellem profeten Muhammeds lære og Kristendommen og hvad de to religioner 'skylder' hinanden.

Steiner benytter sig imidlertid ikke af alle de samme termer, som man finder i teosofien og arkana-skolen og det kan der være mange grunde til.

No comments: