Saturday 19 August 2023

:::Bønner bøjer sig over færgelejet

ørerne rykker dybet

i svimlende syner

sirligt og fint

bryder færgerne

bølgernes slag

mellem træernes endnu grønne løv

ånder nattehimlens tætte jubel

luften ud på listepoter

en svag klirren løfter

sivenes mosherredømme

og gør os til reb.
  

No comments: